یازدهمین جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما قرار است در این جلسه گزارش عملکرد هشت ماهه ستاد حقوق بشر ارائه شود.
مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق بشر، گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری با کشورها و حضور فعالتر در مجامع بین المللی حقوق بشری نیز در این جلسه بحث و بررسی خواهد شد.
در این جلسه تعدادی از مسئولان قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور ، دبیر ستاد حقوق بشر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس سازمان زندانها، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران ، رئیس دیوان عالی کشور و همچنین وزرای دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده ناجا و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه و برخی دیگر از مسئولان ستاد حقوق بشر حضور دارند.

رفتن به نوارابزار