یادداشت حمید بقایی درباره اصل ۱۷۸ قانون اساسی

به گزارش دولت بهار، حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

دولت آبادی دادستان تهران  بدون ذکر نام مستقیم، در واکنش به سخنان جناب آقای احمدی نژاد گفت: برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند؛ این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم، مظلوم‌نمایی می‌کنند.

حالا معلوم شد که چرا دادگاه اینجانب (حمید بقایی) علنی نیست، چون دولت آبادی اظهار می دارد که  اگر دادگاه علنی باشد بنده مظلوم نمائی می کنم. معنای سخن او این است که بزعم دولت آبادی  درک ۸۰ میلیون ایرانی کمتر از او است تا تشخیص بدهند اینجانب  مظلوم هستم یا خیر!

بدین ترتیب ظاهراً یک اصل نا نوشته دیگر به شرح زیر به  اصول قانون اساسی اضافه شده است:  ” بدلیل احتمال مظلوم نمائی متهمان، دادگاهها باید غیر علنی باشند مگر آنکه به تشخیص و اطمینان شخص آقای دولت آبادی دادستان تهران، ملت عزیز ایران به درجه بالائی از درک در سطح دولت آبادی رسیده باشند، و مادامی که به تشخیص مشارالیه ۸۰ میلیون ایرانی از این توانائی برخوردار نباشند دادگاهها همچنان باید در پشت دربهای بسته برگزار شوند.”

نمی خواهم بگویم که از دید دولت آبادی نویسندگان و رای دهندگان به قانون اساسی عمق بینش او را نداشته اند که به صراحت در اصل ۱۶۵ بر علنی بودن دادگاه تاکید کرده اند. و ضایعه بزرگتر این است که  در زمان وضع قانون اساسی از دیدگاههای بسیار مترقی و انسانی وی بهره نبرده اند. بنظر اینجانب  وجود چنین دادستانی را بعنوان سرمایه و افتخاری برای گروه وابسته به ایشان در دستگاه قضائی و البته ثبت در مراجع بین المللی و قابل عرضه بعنوان الگو به کشورهای عقب مانده ای است که همچنان تصور می کنند مقامات قضائی نباید در امور سیاسی دخالت کنند! و باید بیش از همه تابع قانون و همانند مردم عادی در برابر قانون یکسان باشند!

در واقع آنطور که پیداست دولت آبادی در حال دفاع از دستوری است که برای غیر علنی برگزار شدن دادگاه به قاضی داده شده است. انگیزه پافشاری غیر عادی او بر غیر علنی بودن دادگاه اینجانب شائبه های زیادی را به ذهن متبادر و سئوالات متعددی را در نزد افکار عمومی ایجاد می کند به علاوه وی را در مظان اتهام قرار می دهد و این پرسش را آشکار می سازد که منشاء این همه واهمه از برگزاری علنی دادگاه چیست؟

در قوانین جاری کشور، دادستان تهران اختیاری در برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاهها ندارد. اما ظاهراً براساس یک حکم و مانند احکام نانوشته دیگر در دستگاه قضائی، دولت آبادی علاوه بر حق دخالت و اعمال نفوذ در همه امور مربوط و نامربوط  به سمت سخنگو دومی دستگاه قضائی نیز منصوب شده است.

رفتن به نوارابزار