گنجینه آراء

آبان ۱, ۱۳۹۷

قانون چک؛

اصلاحات جدید قانون صدور چک؛ مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست تمکین

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست مطالبه مهریه سکه بهار آزادی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست مطالبه نفقه معوقه

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه وجه نقد

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

دادخواست تقسیط مهریه (وجه نقد)

آذر ۵, ۱۳۹۶

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین

آذر ۵, ۱۳۹۶

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب […]
آذر ۵, ۱۳۹۶

دادخواست اجبار خوانده به انجام تعهد و احداث یک باب ساختمان تجاری و اداری

مهر ۲۵, ۱۳۹۶

رأی مربوط به قتل عمد در رازوجرگلان سال ۱۳۸۳

قتل عمد آرای قضایی،قتل عمد،رای قتل عمد،بدوی،تجدیدنظر
مهر ۲۵, ۱۳۹۶

رأی مربوط به قتل عمد در شهرکرد سال ۱۳۸۴

قتل عمد
مهر ۱۹, ۱۳۹۶

شیر بهاء

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به همراه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این مورد

دادخواست خواهان: خانم …………. – نام پدر – شغل: خانه […]
خرداد ۹, ۱۳۹۶

نمونه رأی آدم ربایی

  آدم ربایی سال صدور رأی: ۱۳۸۵ استان محل صدور: […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای الزام به تخلیه

نمونه رای الزام به تخلیه خواهان: فریده……. خوانده: مجتبی……. کلاسه: […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه خواهان: […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای مطالبه مهریه

نمونه رای مطالبه مهریه کلاسه: ۱۰-۸۳-۱۹ دادنامه: ۳۲۲ مورخ ۸ […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای عدم تعلق سرقفلی به خواهان

نمونه رای عدم تعلق سرقفلی به خواهان بسمه تعالی (رای […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای فروش مال مشاع

نمونه رای فروش مال مشاع بسمه تعالی (رای دادگاه ) […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای مطالبه وجه چک برگشتی

نمونه رای مطالبه وجه چک برگشتی بسمه تعالی به تاریخ […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

نمونه رای رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس بسمه تعالی (رای […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای دعوی متقابل

نمونه رای دعوی متقابل بسمه تعالی (رای دادگاه ) در […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای تحریر و تقسیم ترکه متوفی

نمونه رای تحریر و تقسیم ترکه متوفی بسمه تعالی (رای […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک مدعی به

نمونه رای خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای گواهی انحصار وراثت

نمونه رای گواهی انحصار وراثت بسمه تعالی (رای دادگاه ) […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵

نمونه رای ورود ثالث

نمونه رای ورود ثالث بسمه تعالی به تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۷ شماره […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

بسمه تعالی (رای دادگاه) در خصوص دادخواست تقدیمی آقای… به […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی (رای دادگاه) خانم……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

بسمه تعالی (رای دادگاه) دعوی خواهان به وکالت آقای… علیه […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق کسب و پیشه

بسمه تعالی (رای دادگاه) در خصوص دادخواست خواهان / خواهان […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

ابطال بخشنامه ثبتی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند

۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی

نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

سئوال: آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
مهریه،زندانی

تقسیط مهریه و اسقاط حق حبس زوجه

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

استرداد اصل چک؛ دعوی تقابل

رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای…… به طرفیت آقای…………. به […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی؛ استرداد جهیزیه

خواهان: خانم الف خوانده: آقای ب کلاسه:………… تعیین خواسته و […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

مطالبه وجه چک و خسارت تأخیرتأدیه

خواهان: آقای الف خوانده: آقای ب کلاسه:……. تعیین خواسته و […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا….. خوانده: آقای مجید…… کلاسه:………. تعیین خواسته و […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

خواهان: محمد…… به وکالت اکبر….. خوانده: بانک…… کلاسه: ‌…… تعیین […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

خلع ید؛ تخلیه

خواهان: رؤیا…… خوانده: محسن…… کلاسه: ‌ ع…… تعیین خواسته و […]
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

الزام به تخلیه

خواهان: فریده……. خوانده: مجتبی……. کلاسه: ع……. تعیین خواسته و بهای […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خواهان: محمد………. خواندگان: علیرضا…….. وغیره کلاسه:…….. تعیین خواسته: الزام به […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا…….. خوانده: مهدی…….. کلاسه:…….. تعیین خواسته: نفقه قانونی دخترم […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

بسمه تعالی (رای دادگاه) در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته […]
رفتن به نوارابزار