وکیل ملکی

logo-mandegaran-edalatدادگاه-کیفری موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت
دارای متخصص ترین وکلای ملکی ایران
جهت مشاوره حقوقی حضوری جهت مشاوره تلفنی

وکیل ملکی کیست؟

وکیل ملکی بر تمام قوانین و دعاوی ملکی آگاهی کامل دارد. اولین توصیه ما به شما این است که قبل از عقد هر قرارداد ملکی از یک وکیل متخصص ملکی مشاوره دریافت کنید و با یک هزینه‌ی مشاوره حداقلی خود را در مقابل پیچیدگی‌های دعاوی ملکی دور نگاه دارید.

موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت با تجربه‌ترین وکلای ملکی را در اختیار داشته و راهنمای شما در امور ملکی می‌باشد.

جهت گرفتن مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۳۶۲۶۲۸

وکیل ملکی چه خصوصیاتی باید داشته باشد:

دانش کافی در حل پرونده‌های حقوقی ملکی


در وهله اول، ویژگی یک وکیل ملکی، آگاهی و دانش کافی در دعاوی ملکی میباشد. یک وکیل ملکی خوب باید تمام قوانین و مقررات و عرف و رویه قضایی را در مورد موضوعات ملکی بداند تا بتواند ، مشاوره حقوقی کاملی را به موکل خود ارائه دهد یا در دعاوی ملکی پیروز شود. البته باید توجه داشت که یک وکیل ملکی خوب باید به سایر مسائل حقوقی نیز کاملا آشنا و آگاه باشد زیرا گاهی یک دعوای ملکی، با سایر موضوعات حقوقی ترکیب شده است و فقط تخصص در یک زمینه به حل مسئله کمک نخواهد کرد.

سابقه و تجربه‌ای ویژه در حل دعاوی ملکی


دومین ویژگی تجربه کافی در پرونده‌های ملکی است. گاهی دانش به تنهایی در موضوعات ملکی نمیتواند کافی باشد و یک وکیل ملکی خوب باید از تجربه بالایی در کنار دانش برخوردار باشد. این موضوع مستلزم  آن است که وکیل سالیان سال در این حوزه فعالیت داشته باشد. تجربه کردن زوایای عملی کار در این زمینه، راز موفقیت در مسائل حقوقی ملکی است. انجام پرونده های متعدد حقوقی ملکی است که وکیل را با رویه قضایی و عملی دادگاه ها آشنا میسازد.

از جمله دعاوی ملکی که یک وکیل ملکی میتواند ورود کند:

 1. دعاوی خلع ید: هنگامی مطرح میشود که شخصی بدون اجازه مالک، اقدام به تصرف غاصبانه ملک وی کرده و مالک تقاضای پس‌گیری ملک خود را دارد.
 2. دعوای رفع تصرف عدوانی: هنگامی که شخصی با مالک برای استفاده از ملک وی قراردادی امضا کرده مانند اجاره و پس از اتمام مهلت قرارداد، ملک را تخلیه نمیکند و مالک، تخلیه ملک توسط مستأجر را تقاضا می‌کند.
 3. دعوای الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد: هنگامی که خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت هزینه یا همان ثمن معامله عمل نمیکند و فروشنده، الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را تقاضا می‌کند.
 4. دعوای الزام به تحویل مبیع: هنگامی که فروشنده ملکی پس از معامله ملک را به خریدار تحویل نداده و خریدار، الزام فروشنده به تحویل ملک را از دادگاه تقاضا می‌کند.
 5. دعوای افراز و تفکیک ملک: هنگامی که شرکای یک ملک، تقاضای تفکیک و جدا شدن سهم هر یک از ملک مشترک را دارند.
 6. دعوای معامله فضولی: هنگامی که شخصی بدون اجازه مالک، اقدام به فروش، اجاره یا … ملک وی می‌کند و مالک به این اقدام راضی نیست.
 7. دعوای اثبات مالکیت: هنگامی که شخصی که سند رسمی ندارد، به هر علت از دادگاه تقاضا می‌کند که مالکیت وی بر ملکی را به استناد اسناد عادی به رسمیت بشناسد.
 8. دعوای اخذ به شفعه: هنگامی که دو نفر شریک در یک ملک هستند و یکی از آن‌ها سهم خود را شخص ثالثی میفروشد، شریک دیگر حق دارد با پرداخت مبلغ معامله به شخص ثالث، سهم شریک خود را متعلق به خود کند و برای این امر به دادگاه مراجعه کرده است.
 9. دعاوی مربوط به حق ارتفاق یا حق انتفاع: هنگامی که شخصی در ملک دیگری حق دارد مانند حق عبور، حق مجرای آب، حق سکونت و … و این حق وی توسط مالک آن مال نادیده گرفته شده.
 10.  الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک: الزام خریدار به تخلیه ملک و استرداد آن بخشی از تعهد فروشنده در انعقاد معامله است.
 11. تأیید و اثبات وقوع بیع: فردی ملکی را خریداری نموده اما مبایعه نامه مکتوبی بین او و فروشنده وجود ندارد و خریدار قصد دارد با استفاده از مدارکی همچون مستندات پرداخت وجه و یا شهادت شهود و … وقوع بیع را ثابت نماید.
 12. مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش: در شرایطی که تفاوت بنا به ضرر شخصی باشد، می بایست مطالبه ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت نماید.
 13. استرداد ثمن معامله: به علت معامله­ ي اكراهي و معامله فضولي غیر­نافذ شود دعوای استرداد ثمن معامله مطرح می­شود.
 14. خسارت تأخیر در انجام تعهد: فردی تعهد به انجام کاری را داده باشد ولی در انجام آن تاخیر داشته باشد و تعهد خود را در مدت تعیین شده انجام ندهد و اصل تعهد قابل انجام است چون متعهد در انجام تعهد دیر کرده است هم باید خسارت بدهد هم باید تعهد را انجام دهد.
 15. الزام به تنظیم سند رسمی: هنگامی که به طور مثال، بعد از فروش ملک از طریق مبایعه‌نامه، طرفین توافق میکنند که در تاریخ مشخصی با حضور در دفتر اسناد رسمی، سند رسمی ملک را به نام خریدار کنند ولی فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند و خریدار الزام وی را مطالبه می‌کند.
 16. مطالبه اجرت المثل ملک: به در اختیار گرفتن ملک شخص دیگری و یا استفاده از اموال دیگران بدون کسب رضایت آنها ،تصرف ملک  یا مال میگویند  .
 17. مطالبه سرقفلی: سرقفلی مبلغی است که صاحب یک مغازه یا ملک تجاری از مستأجر خود در ابتدای اجاره ملک می گیرد تا محل را در اختیار وی قرار دهد.
 18. حکم تخلیه مستأجر: مالک می تواند دستور تخلیه ملک خود را که در تصرف مستاجر است را از مراجع قضایی در صورت وجود شرایطی خواستار شود.
 19. مطالبه اجور معوقه اجاره بها:منظور از عقد اجاره عقدی است که به موجب آن مالک ملکی (اعم از مال منقول یا غیر منقول) یا بطور کلی مالک منفعتی منافع تحت تملک خود را در قبال وجه نقد در اختیار دیگران قرار می دهد.
 20. تعدیل اجاره بها: دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.
 21.  الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه: الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه : پس از این که قرارداد اجاره منقضی شد ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستأجر به وی داده است ، مسترد کند.
 22. الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت: در قرارداد مشارکت در ساخت، معمولاً سازنده انجام مراحل اداری و ثبتی لازم برای ملک را به عهده می گیرد. در این رابطه، همکاری مالک با سازنده به صورت دادن وکالت کاری و تحویل مدارک ملک در مواقع لزوم، نمایان می شود.
 23. الزام به اخذ پایان کار: در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد، معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می‌گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می‌دهد.
 24. افراز ملک توسط دادگاه: افراز به معنای تقسم ملک مشاعی بین شر کا است.
 25. ابطال سند رهنی: اگر سند رهنی بصورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.
 26. الزام به رفع ممانعت از حق: ممانعت از حق یعنی اینکه کسی مانع استفاده از حق قانونی فرد دیگری در ملکی شود
 27. الزام به رفع مزاحمت: در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا (متصرف ملک) درخواست جلوگیری از رفع مزاحمت کسی را مطرح می کند، بدون اینکه مزاحم، ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ولی اجازه استفاده درست را به متصرف ملک نمی دهد.
 28. تأیید فسخ قرارداد دستور فروش ملک مشاع: بر طبق قانون، ملکی که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد، ملک مُشاع نامیده می‌شود.

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی

اگر شما به دنبال مشاوره حقوقی با وکیل ملکی هستید یا به دنبال با سابقه ترین وکلای ملکی می‌باشید، میتوانید فقط با ارسال پیام از طریق چت انلاین یا شماره گیری و زدن دکمه ی سبز رنگ بر روی گوشی خود با ما در تماس باشید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی شما هستند.

موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت با سابقه‌ای درخشان، پشتیبان مسائل حقوقی ملکی شما.

فهرست