وقف

وقف چیست ؟

مطابق ماده ۵۵ از قانون مدنی وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود . این تعریف در واقع به این اشاره دارد که اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند اصل اموال منقول یا غیرمنقول خود را نگه داشته ولی منافع آن را در راه دیگری به مصرف برسانند و صرف امور خیریه یا … کنند .

نکته حائز اهمیت این است که پس از انجام وقف بروی یک مال آن مال خود شخصیت حقوقی جداگانه پیدا می کند و به شخص خاصی تعلق ندارد بدین معنی که اشخاصی که وقف به نفع آنها شده تنها از آن می توانند بهره ببرند نه اینکه مالک آن گردند .

اموال قابل وقف

مطابق ماده ۵۸ از قانون مدنی فقط وقف اموالی صحیح است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول , مشاع باشد یا مفروز .

بنابراین وقف دین , طلب و منفعت باطل است . اما برای مثال وقف گل های یک باغ و حتی شاخه ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است .

زمان تحقق وقف

مطابق قانون ۵۹ قانون مد نی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد , وقف محقق نمی شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند . بنابراین مطابق این ماده وقف زمانی تحقق پیدا میکند که در ید موقوف علیهم باشد نه نزد واقف .

درنهایت باید اشاره کنیم که قوانین مرتبط با وقف علاوه بر قانون مدنی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحات بعد آن است .

موسسه داوری حقوقی ماندگاران عدالت با داشتن وکلای متخصص و متبحر در زمینه امور وقف به شما توصیه  می کند در صورت داشتن شکایات و تمایل به طرح دعاوی  جهت احقاق حقوق حقه ی خویش به این موسسه مراجعه فرمایید

رفتن به نوارابزار