مقالات حقوق خصوصی

 

مفهوم تابعیت

 

اجرت المثل در طلاق

 

مفهوم استقلال و بی‌ طرفی داور

 

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

 

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق

 

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

 

پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال

 

ویژگیها وماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

 

اصول حقوقی حاکم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور

 

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه

 

برسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

 

وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات

 

دادستان وتحقیقات مقدماتی درلایحه

 

بزه دیده شدن جنین درقوانین ایران

 

بررسی مبانی فقهی پولشویی

 

کمیت جزیه و کیفیت وضع آن

 

  حقوق زن و شوهر

 

  فرهنگ ازدواج مجدد

 

  حقوق قراردادهای دولتی

 

  واخواست و وصول سفته

 

شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال

 

  حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

 

  راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

 

چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد

 

  دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟

 

  سهم الارث «جنین» با « بزرگسالان» برابر است

 

سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱

 

  تنظیم کم دردسر قولنامه

 

  از سفته چه می‌دانید؟

 

  آشنایی با نیابت قضایی

 

  بایدها و نبایدهای ضمانت

 

قاعده نفی غرر در معاملات

 

  قواعد انتقال قهری در اموال فکری

 

  الزامات نحوه تنظیم صحیح دادخواست

 

    نمونه دادخواست های اختلافات خانوادگی

 

  ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک

 

  برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

 

شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع

 

  ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

 

  آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخته شود

 

حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا و بررسی راهکار …

 

  شهادت درامور مدنی و کیفری

 

  مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است

 

  دردسر های چک بلا محل

 

  اعتبار قضیه محکوم بها

 

  ابعاد حقوقی فرزندخواندگی

 

وجه التزام مندرج در قرارداد

 

نمونه دادخواست اختلاف خانوادگی

 

  استرداد دعوی

 

ازدواج کودک با سرپرست 

 

تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم

 

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

 

جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

 

حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن

 

چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع می‌شود؟

 

  بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده

 

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

 

سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین الملل

 

برسی حقوق و مسایل حقوقی کودک آزمایشگاهی در نظام حقوقی ایران 

 

تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)

 

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

 

  دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

 

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 

تعهدآور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود

 

  ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

 

  فلسفه نصف بودن ارث زن چیست ؟

 

ضمان معاوضی

 

  نگاه قانون به خسارت‌های معنوی

 

  شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی

 

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

 

  ناآگاهی مخترعان از حقوق مادی ومعنوی

 

  نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

 

  صیانت از حقوق مخترع، از ثبت تا تجاری‌سازی

 

 ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی

 

  قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری

 

   قواعد حقوقی برای تثبیت مالکیت

 

 دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها

 

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

 

ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن؟

 

 نگاه قانون به خسارت‌های معنوی

 

 خسارت معنوی در حقوق ایران

 

 توافق بر خسارت در قراردادها

 

  گردشگری جنسی در اینترن

   

ماهیت حقوقی وفای به عهد

 

دعاوی مالی و غیر مالی 

 

حق حبس

 

خیارات 

 

جعاله‌

 

 

بررسی روابط مالی زوجین

 

  وصیت عقد است یا ایقاع

 

آثار قراردادها در حقوق مدنی

 

منافع ممکن الحصول و عدم النفع

 

 اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل

 

 تفاوت فسخ نکاح با طلاق

 

مقایسه بیع و صلح

 

سفته چیست

 

اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۶۱

 

   آثارصحیح ، باطل و غیر نافذ بودن عقد در حقوق مدنی

 

حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟

 

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

  

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

 

    نقش اراده در اسقاط حق

 

   راهکار جلب شخص ثالث

 

    ضمان معاوضی در بیع

    

   بیمه عدم النفع 

 

    سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

   مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی

 

    برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

  

   بحث تطبیقی شرط بیع وقف

 

   قاعده ید (اماره تصرف)

 

  قاعده لاضرر

 

   تهاتر

 

   وصیت وارث

 

   شرایط ایجاب و قبول

 

   تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

 

  تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه 

 

   حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن

 

  مسئولیت مدنی سبب مجمل

 

   اصل صحت چیست؟

 

   اقاله

 

   کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

  

   تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم

 

   سرقفلی و حق کسب و پیشه 

 

  نقد قانون چک مصوب ۱۳۸۲

  

  تعریف و تاریخچه سفته

 

  ورشکستگی در قوانین

 

  حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

 

  تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

 

  تاملی در نظام حقوقی سفته

 

  ظهرنویسی به عنوان وکالت

 

  ضامن در چک

 

  سرقفلی در حقوق ایران

 

  سرقفلی در حقوق ایران

 

  آیا ورشکسته محجور است؟

 

 قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

 

  نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 

  قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

 

  ماهیت شرکت تجارتی

 

  ماهیت شرکت تجارتی

 

  مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانواده سابق و جدید)بخش دوم

 

  مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانواده سابق و جدید)بخش نخست

 

   وکالت در طلاق ، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح

 

 گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط

 

  عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟

 

  تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه

 

    زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 

  نقش داوری در دعاوی خانوادگی

 

  آیا زن می تواند قاضی باشد؟

 

   داوری زن در اسلام

 

   چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟

 

    اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می شود ؟

 

  خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

 

   دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

 

    سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح

 

  حقوق زنان زندانی در قوانین

 

 

  مطالعه تطبیقى ارث زن

 

  زن در مفاهیم بدیع قرآن

 

 اسلام‌ و حقوق‌ زن 

 

   چرایى تفاوت حقوق زن و مرد

 

 

 اجبار حجاب از دیدگاه امام خمینی

 

     آفرینش زن؛ تفاوت یا تبعیض، توازن یا تساوى، اصالت‏یا تبعیت؟

 

   بررسی تطبیقی تحول حقوق زن ازدیدگاه فقه اسلامی،حقوق موضوعه درجمهوری اسلامی ایران ومعاهدات بین‌المللی

 

   بررسی تطبیقی اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر و ف …

 

 

 تفاوت حکم قصاص زن و مرد

 

    اسلام، زن و کنکاشی نوین

  

   طلاق، مردان و زنان

 

    آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

 

    بررسی فقهی شهادت زن در اسلام

 

   حجاب؛ حق شخصى – اجتماعى

 

   دعاوی مالی و غیرمالی

 

   سکوت در قانون

 

  بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی …

 

اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی

 

  اعتبار امر مختوم در امور مدنی

 

  توقیف اموال محکوم علیه

 

   استرداد دعوی

 

   گواهى و شهادت

 

    شرایط توقیف سرقفلی

 

 شرایط شاهد در اداء شهادت

 

   مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

 

   نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام

 

         اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی 

 

   نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی د …

 

 دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری

 

   نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا

 

   چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟

 

   تفسیر اشتباه و عبور از قانون

رفتن به نوارابزار