مصادیق دعاوی مالی

نمونه هایی از دعاوی مالی

۱ – دعوی مطالبه طلب

۲ – مطالبه اجور معوقه

۳ – مطالبه وجه چک

۴ – مطالبه وجه سفته

۵ – مطالبه اشیایی که دارای بهای معینی است

۶ – مطالبه ثمن

۷ – مطالبه خسارت ناشی از ضمان قهری و جرم

۸ – مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

۹ – مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب

۱۰ – مطالبه خسارت تاخیر تادیه

۱۱ – مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله

۱۲ – مطالبه دیه به طرفیت وراث قاتل

۱۳ – مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث یا شخص ثالثی که مال شخصی از ترکه نزد اوست

۱۴ – مطالبه نفقه معوقه

۱۵ – مطالبه مهریه

 

<<موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت>>

۰۲۱۲۲۱۳۶۵۲۶

۰۲۱۲۲۱۳۶۵۲۷

www.maed.ir

 

 

رفتن به نوارابزار