مسئولیت مدنی در ورزش

مسئولیت مدنی شامل تمامی کسانی است که در رابطه با فعالیت های ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
گروه اول: شامل مربی،سر مربی،مربی بدنساز،معلم ورزش،ناجی غریق، سر ناجی، داور،پزشک تیم و امثال آنهاست.این افراد عمدتاً در فعالیت های ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می کنند.
گروه دوم: کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی بلافاصله پس از گروه اول با ورزشکاران و یا با وسائل، تجهیزات و اماکن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاهها و اردوهای ورزشی، کارشناسان، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون ها، هیئت و انجمن های ورزشی می شود.
از دیدگاه حقوقی و به رغم تفاوت وظایف آنها هر دو گروه بر حسب جایگاه خود در قبال حوادث ورزشی مسئولیت قانونی دارند.ضمن آنکه، کلیه افرادی که در نهادهای نظارتی و اجرای ورزش بصورت کلان اعمال مدیریت می کنند در این حیطه قرار میگیرند.
مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد تعیین گردیده لطمه ای وارد نماید را موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی می باشد.

رفتن به نوارابزار