قصور پزشک و مسئولیت کیفری آن

قصور پزشک و مسئولیت کیفری آن

شرایط اثبات دعوای پزشک علیه بیمار

چنانچه بیماری تحت درمان یا مراقبت پزشک است دچار آسیب شود پزشک مسول است و تقصیر یکی از علت های رایج ادعای خسارت محسوب می شود .

برای اینکه شاکی در طرح دعوای مربوط به تقصیر موفق شود باید بتواند اولا ثابت کند که متهم ( پزشک ) در برابر او وظیفه مراقبت یا درمان را به عهده داشته است و ثانیا متهم با عدم ارائه ی مراقبت های لازم این وظیفه را نقض کرده است و ثالثا اینکه شاکی دچار آسیبی شده که تا حد زیادی ناشی از نقض قانون توسط متهم بوده است ( یعنی ورود ضرر –وجود تقصیر – رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر )

بنابراین مدارک مورد نیاز برای طرح این شکایت : قرارداد بیمار با پزشک ( داشتن پرونده پزشکی ) –نظریه کارشناس خبره ( نظریه پزشک دیگر مبنی بر عدم درمان بیمار یا بروز مشکل جدید به سبب تقصیر پزشک می تواند باشد ) .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی پزشکی

امروزه پس از مشاهد آمار دعاوی که علیه پزشکان مطرح است مشاهده می شود آمار کمیت این دعاوی رو به افزایش است و علت آن می تواند مسائل گوناگونی باشد .

مرجع اولیه رسیدگی به شکایات بیماران علیه پزشکان کمیسیون های تخصصی است که از سوی قانون گذار برای این امر پیش بینی شده است , پس از آن اگر آراء اصداری از نظر بیمار دارای اشکال و غیرقابل قبول است این شخص می تواند در مراجع قضایی عمومی شکایت خود را به صورت کیفری یا حقوقی مطرح سازد .

موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با داشتن وکلای متخصص  به شما توصیه  می کند در صورت داشتن شکایات و تمایل به طرح دعاوی , جهت احقاق حقوق حقه ی خویش به این موسسه مراجعه فرمایید .

رفتن به نوارابزار