سرقفلی و حق کسبه و پیشه

سرقفلی در فارسی به حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کنند به جهت تقدم در اجاره شهرت ، جمع آوری مشتری و … می گویند.

سرقفلی در واقع حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف ، در اجاره کردن محل خود بر دیگران مقدم شناخته می شود و در تعریف سرقفلی گفته شده که سرقفلی عبارت است از وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.

چند نمونه از ویژگی های اختصاصی سرقفلی

۱ – مبلغ و میزان وجه سرقفلی به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد و در نهایت مالک و موجر رقم آن را تعیین می کنند و داوطلب مخیر به پذیرش یا رد پیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد.

۲ – سرقفلی به مالک و موجر پرداخت میشود نه به مستاجر اول و لذا شهرت تجارتی و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تاثیری ندارد.

۳ – هرچند که در مورد ماهیت حقوقی وجه سرقفلی مواردی وجود دارد ولی در مشروعیت آن صرفنظر از اینکه عنوانش چه باشد تردیدی نیست.

۴ – یکی از تفاوت های سرقفلی و حق کسب و پیشه آن است که مورد اول قائم به محل است نه شخص.به این معنی که اگرچه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل در صورتی که محل را مثلا برای طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آن چیزی که مثلا برای کله پزی ممکن است بخواهد مطالبه کند لکن این امری است به اصطلاح سلیقه ایو تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد ولی حق کسب و پیشه و تجارت چنین نیست و نوع شغل از موارد اهم و قابل تاثیر در میزان آن است.

۵ – در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقضی بر عهده ندارد.داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالک را د ارد.اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت دادگاه ممکن است در میزان دخالت نماید اگر طرفین به تراضی نرسند.

موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت با سابقه ی طولانی و درخشان در کسب آراء اصولی و دقیق از محاکم کیفری و حقوقی یاری رسان شما در دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت می باشد.

رفتن به نوارابزار