سازمان مالیاتی کشور

  • انجام امور مالیاتی مودیان داخل و خارج از کشور
  • شرکت در هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
  • شکایت از آراء صادره از هیاتهای مالیاتی و تقاضای ابطال و نقض این آراء در دیوان عدالت اداری
  • ابطال نحوه محاسبات سیستم بانکی کشور در مورد اخذ سود و جرائم تسهیلات دریافتی از اشخاص حقیقی و واحدهای صنعتی و تولیدی
رفتن به نوارابزار