رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

رفتن به نوارابزار