رأی وحدت رویه شماره ٧٣٧ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال تمام بوده ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

رفتن به نوارابزار