رأی وحدت رویه شماره ٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاھداشتن سلاح و مھمات به طور غیرمجاز ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

رفتن به نوارابزار