رأی مربوط به قتل عمد در شهرکرد سال ۱۳۸۴

رفتن به نوارابزار