رأی وحدت رویه شماره ٧٢٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت ۱۳۹۱/۰۱/۲۹

رفتن به نوارابزار