رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

رفتن به نوارابزار