دعوای تخلیه به لحاظ انتقال مال مورد اجاره به غیر

از دیگر موارد تخلیه اماکن تجاری و مال کسب ، انتقال مورد اجاره به غیر می باشد .
بدین شکل که هر گاه حق انتقال مورد اجاره به غیر از مستاجر سلب شود و مستاجر مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه مورد اجاره را خواهد داشت دادگاه در این گونه دعاوی پس از احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی مابین قرار معاینه و تحقیق محلی صادر می نماید .
پس از اتمام قرارها جهت قرائت صورت مجلس اجرای قرارها وقت تعیین ، پس از احراز تحقق تخلف مستاجر بر انتقال مورد اجاره به غیر ، دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت قرار کارشناسی صادر می نماید . پس از وصول نظر کارشنای مراتب به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و در صورت عدم اعتراض مبادرت به صدور رای می نماید .

دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره

دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت یکی دیگر از جهات دعوی تخلیه ات که در دادگاه در رابطه با اماکن مسکونی قابل طرح می باشد . انقضا مدت در رابطه با تخلیه اماکن مسکونی از شروط کافی و لازم برای درخواست تخلیه است ولی در اماکن تجاری در رابطه با دعوی تخلیه شرط لازم است ، ولی کافی نمی باشد .یعنی برای تخلیه اماکن تجاری علاوه بر انقضاء مدت باید شرط دیگری نظیر : احداث بناء جدید ، نیاز شخصی و …. وجود داشته باشد تا بتوان حکم تخلیه صادر کرد .
در دعوای تخلیه به لحاظ انقضاء مدت در اماکن مسکونی دادرس بعد از دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در صورت احراز وجود رابطه استیجاری و انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه عین مستاجره به استناد ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۱ با رعایت ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر و اعلام می نمایند .
موسسه حقوقی و دادرسی ماندگاران عدالت با داشتن وکلای متخصص و مجرب در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری و روابط موجر و مستاجر اماده ارائه خدمات حقوقی به شما شهروندان گرامی می باشد .

رفتن به نوارابزار