دعاوی مربوط به شرکت ها

دعاوی مربوط به شرکت ها


...حصول نتیجه را ماندگار می کنیم.کلیه امور حقوقی مربوط به شرکتها و موسسات تجاری خدمات حقوقی مربوط به شرکتها عمدتاً موارد ذیل را شامل می‌شود: ۱- ثبت شرکتها: الف- تشخیص نوع شرکت متناسب با فعالیت و نیازهای فعالان اقتصادی ب- تنظیم اساسنامه و صورتجلسات با رعایت موازین قانونی و همچنین اختیارات و حقوقی که مدنظر سهامداران می باشد. ج- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و نظارت بر جریان اجرای ثبت. ۲- تصمیمات مجامع: الف- نظارت بر اخذ تصمیمات در چهارچوب قانون و اساسنامه و همچنین رعایت تشریفات در تنظیم و ثبت صورتجلسات. ب- اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی شرکتها و ابطال یا متوقف کردن اجرای تصمیمات. ۳- هیئت مدیره: الف- نظارت بر تصمیمات هیئت مدیره و اجرای آن در چهارچوب قانون و اساسنامه شرکت ب- ابطال تصمیمات هیئت مدیره که خلاف قانون یا اساسنامه باشد ج- تعقیب قانونی هیئت مدیره بابت اتخاذ تصمیمات و اقدامات آنها در شرکت د- مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث ۴- سهام شرکتها: الف- معامله سهام ب- حقوق و وظایف دارندگان سهام ج- توثیق، بازداشت و توقیف سهام ۵- بورس: الف- تطبیق وضعیت شرکتها با مقررات بورس ب- تکالیف قانونی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و تخلفات آنها ح- معامله سهام در بازار بورس ۶- ثبت علائم تجاری: الف- ثبت علائم تجاری در داخل و خارج از کشور ب- تعقیب سوءاستفاده کنندگان از علائم تجاری ثبت شده ج- واگذاری حقوق مربوط به علائم تجاری ثبت شده ۷- ورشکستگی: الف- اعلام توقف و ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ب- اعتراض به دعوی ورشکستگی ج- طرح دعوی علیه تاجر ورشکسته هـ- تعقیب مدیران شرکت‌های ورشکسته و- قرارداد ارفاقی و نظارت بر اجرای آن

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

طرح دعوی شرکاء علیه مدیران و هیئت مدیره|دعاوی مرتبط به امور گمرکی|ثبت شرکتهای خارجی

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به […]
دی ۱۱, ۱۳۹۵

نقش بازرسان در شرکت های تجاری

  سهامداران یک شرکت در اداره شرکت اختیارات کامل قانونی […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

تبدیل موثر خط مشی به قانون

به طور کلی قانونگذاری باید به منظور دستیابی به اهداف […]
رفتن به نوارابزار