ثبت اسناد، املاک و امور ثبتی

  • طرح شکایت به هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک
  • ابطال ثبت من غیر حق برند و استفاده از نامهای تجاری
  • اخذ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی ثبت
  • اخذ سند مالکیت برای املاک و اراضی
  • افراز و تقسیم املاک و اراضی
رفتن به نوارابزار