تنها حرف درست احمدی نژاد

رویداد۲۴- سخنان و نحوه برخورد احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری روز چهارشنبه واکنش‌های منفی زیادی به دنبال داشته است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشته است: در محافل رسانه‌ای مطرح است که سخنان چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد علیرغم اینکه متناقض و بی‌پایه و نادرست بود، مطلب درست هم داشت.
برای نمونه، وی گفته است: «به خدا، به پیر و به پیغمبر، ما بهتر از شما بلدیم تهمت بزنیم…»؛ این مطلبی است که در صحت آن نمی‌توان تردید داشت.
رفتن به نوارابزار