امکان ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیکى ( ثنا) در محل کانون

امکان ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونیکى ( ثنا) در محل کانون

به منظور تسهیل در روند ثبت نام وکلا و کارآموزان در سامانه ابلاغ الکترونیکى ( ثنا) و حسب هماهنگى بعمل آمده، این امر از طریق یکى از دفاتر خدمات قضایى از ساعت ١٠ صبح روز شنبه ١٣٩۵/٨/٢٢ در محل کانون  انجام مى پذیرد.

رفتن به نوارابزار