امور بین الملل

مدیریت امور بین الملل به عنوان یکی از مهمترین مدیریت های شرکت ملی نفت ایران متصدی صادرات واردات معاوضه نفت خام و فرآورده های نفتی می باشد.

این مدیریت همچنین اجاره مخازن نفتکش و ذخیره سازی نفت خام را نیز به عهده دارد.

مدیریت امور بین الملل توسط جناب آقای قمصری اداره می شود و معاونت های تحت نظارت ایشان عبارتند از:

امور اداری و تشریفات

توسعه تجارت

بازاریابی و عملیات صادرات نفت خام

بازاریابی و عملیات صادرات فرآورده

تحقیقات و برنامه ریزی

امور دعاوی

امور مالی

اهداف اصلی امور بین الملل عبارتند از:

دستیابی به بهترین و مطمئن ترین نتایج ممکن با اتکا به مهارت هایی که متخصصان در شرایط سخت بدست آورده اند.

توسعه تجارت در گسترده جهانی از طریق دفاتر این مدیریت در لندن ،سنگاپور، روتردام ،پکن و بمبئی.

رفتن به نوارابزار