امور بین المللی

  • انعقاد قرارداد وکالت دائمی با ایرانیان خارج از کشور در کلیه امور حقوقی ایشان در ایران
  • داوری داخلی و بین المللی و همچنین دعوی در اتاق داوری بین المللی (ICC)
  • تصدیق وراثت و تقسیم ترکه ایرانیان مقیم خارج از کشور
رفتن به نوارابزار