احضاریه دادسرای فرهنگ و رسانه برای «بقایی» و «جوانفکر»

وکیل ملت: طاقت دستگاه قضایی، بالاخره طاق شد. پس از هجمه‌هایی که یاران نزدیک به محمود احمدی‌نژاد به بهانه بی‌گناه نشان دادن خود نسبت به قوه‌قضاییه داشته‌اند، دادسرای فرهنگ و رسانه وارد عمل شد تا به سکوت حاکم بر مسوولان عالی قضایی در قبال مواضع اطرافیان رییس دولت‌های نهم و دهم پایان دهد.

هرچند در این میان تیم نزدیک به محمود احمدی‌نژاد از هیچ اتهامی به قوه قضاییه مضایقه نکردند اما اتفاقات پس از دو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید بقایی را باید مهم‌ترین دلیل احضارها برای دو یار قدیمی رییس دولت‌های نهم و دهم دانست. معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد که با اتهامات مالی در تاریخ ٢۵ و ٣٠ مهرماه امسال راهی دادگاه ویژه کارکنان دولت شده بود، در ادامه اتهام‌های  خود به مسوولان عالی قضایی، با این جمله: «می‌گویند شما اختلاس‌های کلان داشتی که کاملا کذب است، جرات ندارند که دادگاه را علنی برگزار کنند»، بیان عبارات بعدی باعث شد او دیگر نتواند خود را در حاشیه‌ امنی که در این چند وقت همراهش بوده، ببیند. البته تنها حمید بقایی نبود که به واسطه توهین خود به مسوولان عالی قضایی، با ابلاغیه دادسرای فرهنگ و رسانه روبه‌رو شد. وکیل او نیز به دلیل اظهاراتی که در پایان جلسات دادگاه داشته است، به دادسرا فراخوانده شد. طبق احضاریه صادر شده، حمید بقایی به اتهام توهین به مسوولان قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و سیدعلی‌اصغر حسینی وکیل او به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شدند. به گزارش ایسنا، در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به بقایی آمده است: در خصوص گزارش علیه شما دایر بر توهین به مسوولان قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مهلت مقرر (۵ روز) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید. وفق ماده ۱۹۰ ق. آ. د. ک می‌توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید. نتیجه عدم حضور، جلب است. همچنین در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به حسینی، وکیل حمید بقایی هم آمده است: در خصوص گزارش علیه شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب در مهلت مقرر (۵ روز) جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید. متهم حق داشتن وکیل را دارد و نتیجه عدم حضور، جلب است.
جوانفکر هم به دادسرا احضار شد
اما احضارات دادسرای فرهنگ و رسانه تنها برای حمید بقایی متهم اصلی پرونده و وکیلش نبود. علی اکبر جوانفکر نیز که معاون اجرایی رییس دولت دهم را تا دم در دادگاه همراهی می‌کرد، به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. در ابلاغیه شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به جوانفکر آمده است: در خصوص گزارش علیه شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب در مهلت مقرر (۵ روز) جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید. متهم حق داشتن وکیل را دارد و نتیجه عدم حضور، جلب است.

رفتن به نوارابزار