گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت طرح دعاوی بالغ بر ۴۲۰ پرونده موفق

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل نموده و بالغ بر ۴۲۰ پرونده موفق در سابقه کاری خود دارند.

امور حسبی و دعاوی خانوادگی

امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریه‌ای در فقه شیعه معروف به ولایت فقیه در امور حسبیه فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند.

این دعاوی شامل :

  • اخذ گواهی حصر وراثت
  • تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی
  • مهر و موم و تحریر ترکه متوفی
  • دفاع از صحت و اصالت وصیت نام عادی
  • تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث
  • عزل و نصب قیم
  • مطالبه و تقسیم سهم الارث و …

خدمات تخصصی دعاوی خانوادگی

  • طلاق توافقی
  • اخذ مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک
  • تنفیذ احکام طلاق صادره از مراجع قضایی خارج از کشور و غیره
رفتن به نوارابزار