اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیک مرزنشینان ( کارت پیله وری مرزنشینان ) برای اولین بار در سطح کشور از طریق بازارچه مرزی سیرانبند بانه

اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیک مرزنشینان(کارت پیله وری مرزنشینان) برای اولین بار در سطح کشور از طریق بازارچه مرزی سیرانبند بانه

روز دوشنبه هفت اسفند با حضور استاندار کردستان آغاز خواهد می شود.برای اجرای این طرح از مرداد سال جاری همزمان با تصویب آن در هیئت دولت بوده که این رویداد نقطه عطفی در ارتقای شان و کرامت مرزنشینان و ساماندهی مبادلات از طریق بازارچه مرزی است.

طرح مهم و تحول در سیمای اقتصاد و معیشت مرزنشینان و اجرای این کار به همت مردم و سرمایه گذاران منطقه، همسو با دیگر طرح های توسعه ای از جمله منطقه ویژه اقتصادی و طرح های اشتغال فراگیر روستایی، زمینه ساز توسعه در منطقه است.

با آغاز فعالیت در بازارچه مرزی سیرانبند بانه با کارت های الکترونیک مرزنشینی، بانه نخستین شهرستان و سیرانبند اولین بازارچه در کشور است که طرح ساماندهی مبادلات مرزی را آغاز و پیشگام این طرح عظیم اقتصادی در کشور است.

در این طرح معابر پیله وری کردستان برای ارائه خدمت به ۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش بینی شده است.
در پایش های نهایی این طرح در سه شهرستان هدف استان کردستان بانه با ۳۱۱ روستا، ۱۰ هزار و ۶۵ خانواده و ۴۲هزار و ۶۷۴ نفر بیشترین جمعیت مشمول این طرح را دارد.

در شهرستان مریوان نیز ۹۳ روستا با ۱۰ هزار و ۹۷۴ خانواده و جمعیت ۳۶ هزار و ۵۶۹ نفر و در شهرستان سروآباد نیز ۱۲ روستا با ۲ هزار و ۳۵۳ خانواده و هفت هزار و ۹۳۳ نفر جمعیت مشمول استفاده از خدمات تخفیف کارت های مرزی شناسایی شده اند.

استان کردستان با کشور عراق ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک دارد که در امتداد این مرز پنج معبر پیله وری ایجاد شده بود که در طرح آیین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی چهار مورد از این معابر شامل معابر گله سور و هنگ ژال بانه، معابر خانم شیخان و پیران مریوان و مله خورد سروآباد مورد توجه قرار گرفته است.
هیات دولت با تصویب آیین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی بدنبال تسهیل رفع مشکلات این افراد در عمق ۲۰ کیلومتری مرزها است.

رفتن به نوارابزار