طرح دعوی شرکاء علیه مدیران و هیئت مدیره|دعاوی مرتبط به امور گمرکی|ثبت شرکتهای خارجی

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل می نماید.

  • طرح دعوی شرکاء علیه مدیران و هیئت مدیره به لحاظ تخلف از حدود اختیارات و سوء استفاده از سمت
  • کلیه دعاوی مرتبط به امور گمرکی و همچنین دعاوی مربوط به مقررات صادرات و واردات کشور
  • ثبت شرکتهای خارجی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  • اسناد تجاری شامل چک و سفته و بروات و قبوض انبار
  • نقل و انتقال سهام شرکاء و سهم الشرکه
  • انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری
  • ورشکستگی به تقصیر و تقلب

کلیه امور حقوقی مربوط به شرکتها و موسسات تجاری خدمات حقوقی مربوط به شرکتها عمدتاً موارد ذیل را شامل می‌شود: ۱- ثبت شرکتها: الف- تشخیص نوع شرکت متناسب با فعالیت و نیازهای فعالان اقتصادی ب- تنظیم اساسنامه و صورتجلسات با رعایت موازین قانونی و همچنین اختیارات و حقوقی که مدنظر سهامداران می باشد. ج- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و نظارت بر جریان اجرای ثبت. ۲- تصمیمات مجامع: الف- نظارت بر اخذ تصمیمات در چهارچوب قانون و اساسنامه و همچنین رعایت تشریفات در تنظیم و ثبت صورتجلسات. ب- اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی شرکتها و ابطال یا متوقف کردن اجرای تصمیمات. ۳- هیئت مدیره: الف- نظارت بر تصمیمات هیئت مدیره و اجرای آن در چهارچوب قانون و اساسنامه شرکت ب- ابطال تصمیمات هیئت مدیره که خلاف قانون یا اساسنامه باشد ج- تعقیب قانونی هیئت مدیره بابت اتخاذ تصمیمات و اقدامات آنها در شرکت د- مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث ۴- سهام شرکتها: الف- معامله سهام ب- حقوق و وظایف دارندگان سهام ج- توثیق، بازداشت و توقیف سهام ۵- بورس: الف- تطبیق وضعیت شرکتها با مقررات بورس ب- تکالیف قانونی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و تخلفات آنها ح- معامله سهام در بازار بورس ۶- ثبت علائم تجاری: الف- ثبت علائم تجاری در داخل و خارج از کشور ب- تعقیب سوءاستفاده کنندگان از علائم تجاری ثبت شده ج- واگذاری حقوق مربوط به علائم تجاری ثبت شده ۷- ورشکستگی: الف- اعلام توقف و ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ب- اعتراض به دعوی ورشکستگی ج- طرح دعوی علیه تاجر ورشکسته هـ- تعقیب مدیران شرکت‌های ورشکسته و- قرارداد ارفاقی و نظارت بر اجرای آن.

رفتن به نوارابزار