پرونده تخلفات احمدی‎نژاد به کجا رسید؟|پرونده هایی احمدی نژادکمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه ارسال شد

بررسی پرونده های احمدی نژاد در قوه قضائیه و احکامی برخی از آن هم صادر شده است اما پرونده هایی نیست که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر سر آن بحث بود.از رئیس کمیسیون اصل ۹۰  درباره سرنوشت پرونده های رئیس دولت نهم و دهم در این کمیسیون سوالشد :

پرونده هایی که احمدی نژاد در کمیسیون اصل ۹۰ داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است. داود محمدی درباره زمان ارسال این پرونده ها نیز گفت: این پرونده ها که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابلاغ به موقع قوانین و عدم تدوین آئین نامه های قوانین بوده است، بیشتر از یک سال است که به قوه قضائیه ارسال شده و ظاهرا در حال بررسی است. اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.

حسن نوروزی یکی از اعضای این کمیسیون که خودش یکی از شاکیان احمدی نژاد بود، درباره پرونده های سرگردان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: متاسفانه هنوز به خود من پاسخ دقیقی داده نشده است.

وی افزود : آیا هنوز پرونده ای درمورد احمدی نژاد وجود دارد که در کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: قطعا چنین پرونده هایی وجود دارد و خود من ۱۶ الی ۱۷ پرونده را درباره احمدی نژاد مطرح کردم که هنوز به هیچ کدام پاسخی داده نشد و فکر می کنم اساسا به قوه قضائیه هم ارسال نشد.

رفتن به نوارابزار