وکیل حق توکیل به غیر ندارد

اگر وکیل اصلی حق توکیل به غیر نداشته باشد ولی انجام موضوع وکالت را به دیگری واگزار کند وکیل اصلی و جانشین در برابر موکل مسئول خواهند بود. ماده ۶۷۳ قانون مدنی ناظر به این مورد است. بر پایه این ماده:
((اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثانی واگزار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارتی که مسبّب محسوب می شود مسئول خواهد بود.))
این ماده بر گرفته از ماده ۱۹۹۴ قانون مدنی فرانسه است که توکیل غیر را نیازمند اذن موکل نمی داند ولی اگر وکیل اصلی بدون داشتن حق توکیل غیر، موضوع وکالت را به وکیل جانشین واگزار و یا در انتخاب وکیل جانشین بی احتیاطی کند وکیل اصلی را پاسخگوی خطا و تقصیر وکیل جانشین شمرده و در همین حال به موکل حق داده است به گونه مستقیم علیه وکیل جانشین نیز طرح دعوی کند. وکیل جانشین اگر در انجام مورد وکالت مرتکب خطا شده باشد همانند وکیل اصلی باید پاسخگوی موکل باشد. از ظاهر این ماده چنین بر می آید که موکل نمی تواند به دلیل اینکه وکیل اصلی حق توکیل غیر نداشته است ابطال اعمال وکیل جانشین را در خواست کند. هر یک از وکیل اصلی و جانشین نسبت به خسارتی که بر اثر خطا و تقصیر خود وارد کرده اند در برابر موکل مسئول هستند بی آنکه مسئولیت آنان تضامنی باشد.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار