وزرای پیشنهادی اگر رای اعتماد بگیرند باید فهرست اموالشان را به قوه قضائیه بدهند

خبرگزاری آریا – رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه فهرست مالی وزرا به قوه قضاییه گفت: وزرا اموالشان را به قوه قضاییه معرفی کرده‌اند و اگر اینجا هم وزرای پیشنهادی هم رای اعتماد بگیرند باید قانونا معرفی کنند.

وزرای پیشنهای اگر رای اعتماد بگیرند باید فهرست اموالشان را به قوه قضائیه بدهندبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهور در اخطار قانون اساسی گفت: وزرا باید فهرست اموال خود را به قوه قضائیه معرفی کنند.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: وزرا(ی فعلی) اموالشان را به قوه قضاییه معرفی کرده‌اند و اگر وزرای پیشنهادی هم اینجا رای اعتماد بگیرند باید قانونا فهرست اموال خود را به قوه قضائیه معرفی کنند.

محمدحسین فرهنگی در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۶۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور به منظور شفافیت وضعیت مالی وزرای پیشنهادی را قرائت کرد که در آن آمده بود:
نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف سازی را شرط فسادستیزی دانستند، از جنابعالی درخواست می‌شود که وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به ویژه فعالیت‌هایی که در زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کنند را طی جدولی به شرح ذیل به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

رفتن به نوارابزار