نماینده گیلان موافق تولید سیگار در داخل کشور | ایجاد اشتغال با دخانیات و برداشتن مالیات

نماینده گیلان موافق تولید سیگار در داخل هستم

رئیس مجمع نمایندگان گیلان از موافقت خود با تولید مواد دخانی خبر داد و افزود: موافق تولید سیگار در داخل کشور هستم
چون برخی‌ها از خارج از کشور در ایران در حوزه سیگار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سالانه هشت هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند و می‌برند
اما باید مالیات را باید در خورده فروشی گنجاند.
قربانی بابیان اینکه وضع مالیات بر خرده‌فروشی‌ها بهترین بازدارنده و کنترل‌کننده در میزان مصرف دخانیات است:
باید مالیات بر تولید داخل با یک قیمت مشخص، مالیات بر تولید مشترک بیشتر بر مالیات تولید در داخل و همچنین مالیات تولید سیگار برند
در کشور از همه بیشتر باشد.
وی با اشاره به اینکه در بین ۱۸۰ کشور دنیا، ایران جز آخرین کشورهایی هست که مالیات مصرف از دخانیات می‌پردازد گفت: نباید به این موضع دامن زده شود چون دخانیات در کشور اشتغال ایجاد می‌کند ما مالیات آن را حذف کنیم.

رفتن به نوارابزار