مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رای موافق داد.

بر اساس این گزارش پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی توسط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون و سخنان نادر قاضی‌پور به عنوان نماینده متقاضیان این تقاضا به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس، آن را به تصویب رساندند.

خاطرنشان می‌شود بررسی علل افزایشس بی‌رویه حامل‌های انرژی، بررسی عملکرد و چگونگی هزینه‌کرد منابع، بررسی عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بررسی اجزاء قانون حمایتی هدفمند کردن یارانه‌ها مانند مسکن و … و بررسی نحوه و مقدار پراخت سهم تولید از منابع محورهای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد.

رفتن به نوارابزار