مامواران نیروی انتظامی از حضور یک خانم در سالن کشتی مردان ایران جلوگیری کردند

حضور یک خانم در سالن کشتی مردان ایران

حمیده زرآبادی نماینده استان قزوین در مجلس شورای اسلامی به همراه مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از جایگاه ویژه سالن پورشریفی شهر تبریز نظاره گر رقابت های کشتی شد.

نیروی انتظامی قصد داشت از حضور یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی به سالن مسابقات کشتی ممانعت به عمل آورد، وزیر ورزش با پادرمیانی باعث شد وی بتواند در سالن پورشریفی تبریز حضور پیدا کند.

اما پس از پایان رقابت های کشتی و با مشخص شدن نفرات برتر، در حالیکه حمیده زرآبادی قصد داشت به همراه نایب رییس مجلس و وزیر ورزش وارد محوطه مسابقه شود تا در مراسم اهدای مدال حاضر شود، مامواران نیروی انتظامی از ورود وی جلوگیری کردند که در این هنگام وزیر ورزش و جوانان پس از صحبت با ماموران نیروی انتظامی و پیگیری این موضوع، مقدمات حضور این نماینده زن مجلس شورای اسلامی را در کنار تشک مسابقات و مراسم اهدای مدال فراهم کرد.

رفتن به نوارابزار