مالکیت صنعتی و فکری

  • نمایندگی فروش و توزیع انحصاری و غیر انحصاری کالا و خدمات در کشور
  • سرمایه گذاری شرکت های خارجی فاینانس (Finance)
  • تنظیم قراردادهای تجارت خارجی
  • ثبت و انتقال علائم تجاری
  • انتقال تکنولوژی(Transfer Technology)
  • لایسنسینگ (Licensing)
  • بیع متقابل (Bay Back)
  • فرانشیز (Franchise)
  • حق اختراع (Patent)
  • و دیگر امور مرتبط با مالکیت صنعتی و معنوی (Trad Mark & Trad NAME)
رفتن به نوارابزار