لوایح موافقتنامه بین ایران و مجارستان، قبرس و مغرب در شورای نگهبان تایید شدند

خبرگزاری میزان- شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری مجارستان، جمهوری قبرس و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری مجارستان، جمهوری قبرس و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۴ آذرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان درمورد این لایحه در تذکری اعلام کرد: در بند ۲ ماده ۱۹، لازم است معادل فارسی واژه «کالج» ذکر شود.
همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی مصوب جلسه مورخ ۲۴آبان ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، همچنین لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب جلسه مورخ ۲۴ آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴ آذرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
رفتن به نوارابزار