قاتل آتنا در تهران

اسماعیل قاتل آتنا، برای تحقیقات ویژه به تهران منتقل شده است.
به گزارش «قانون» بر اساس شنیده ها، وی در آگاهی شاهپور مشاهده شده است. احتمالا این تحقیقات به دستور مقام قضایی به منظور تکمیل پرونده بوده است.
بر اساس نوشته رسانه ها ، این شخص شیطان صفت به جز آتنا، تا کنون به قتل دو زن هم اعتراف کرده است. حال باید دید آیا حضور وی در آگاهی تهران منجر به اعترافات جدیدی خواهد شد یا نه

رفتن به نوارابزار