فیلم جنجالی و کمدی خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد|توجه اهالی رسانه به فیلم خجالت نکش

توجه اهالی رسانه به فیلم کمدی با بازی احمد مهران فر و با چاشنی شوخی با محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق

این فیلم کمدی خجالت نکش با حضور  کارگردان به نام آقای مقصودی،مهران فر ،مقدمی ،درخشانی ،کیانی و حبیبی بازیگران و همچنین امیر پروین حسینی تهیه کننده

فیلم خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد در حال برگزاری است.

مقصودی :اگر اتفاق خوبی در فیلم می بیند حاصل کار تیم بود و اگر نقصی بوده از جانب من بوده است

وی افزود: واقعیتش ما فیلم خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد را در اختیار جشنواره گذاشتیم و آن ها فیلم را انتخاب کردند و از این جهت خیلی خوشحالم

در مورد احتمال توقیف فیلم :ما طبق ضوابط فیلم را ساختیم و تابع قانون هستیم

مقصودی در مورد ساخت سری دو فیلم خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد :این احتمال وجود دارد که قسمت دوم این فیلم را بسازیم

تهیه کننده فیلم خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد(پروین حسینی ):از اهالی رسانه ممنونم که دقیق اخبار فیلم ها را پوشش میدهند

مقدمی بازیگر نقش اصلی فیلم خجالت نکش با چاشنی احمدی نژاد :بازی در نقشی که از خودم بزرگتر است طبیعتا خطراتی دارد و این اعتماد آقای مقصودی بود که توانستم از پس این نقش بربیایم.

رفتن به نوارابزار