علی لاریجانی اعتراض به پرداخت یارانه

علی لاریجانی : اعتراض به پرداخت یارانه و کمبود بوجه

بودجه زیادی در کشور وجود ندارد، در چنین فضایی باید به گونه‌ای عمل کرد که دانشگاه‌ها سرپا بمانند و در مجلس تلاش می‌کنیم تا تخصیص بودجه به تحقیقات از سوی شرکت‌ها به شیوه‌ای قابل تحقق تغییر یابد تا مشکلات قبلی مشاهده نشود. باید فرایندی طراحی شود تا دانشگاه‌ها و بخش تولید به یکدیگر نیازمند باشند.

در قانون برنامه ششم اختیارات وسیعی را به هیات امنای دانشگاه‌ها داده‌ایم تا به سمت استقلال بروند و یکی از وجوه استقلال دانشگاه‌ها بعد مالی آنها است. ما از استقلال دانشگاه حمایت می‌کنیم تا آنها با دست باز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ارتباط دانشگاه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور باید برقرار شود و ظرفیت عظیمی مانند دانشگاه شیراز باید با بخش تولید نیز مرتبط باشد که البته این کار با دستور محقق نمی‌شود.

حدود ۳۰۰ هزار میلیارد درآمد واقعی کشور است و ۴۰ هزار نیز اوراق داریم که درآمد واقعی نیست، حدود ۲۹۰ هزار میلیارد به بودجه جاری اختصاص می‌یابد و رقمی که باقی می‌ماند حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد دلار است. این وضعیت نشان می‌دهد اوضاع بودجه مناسب نیست.

پاداش پایان خدمت به گونه‌ای نوشته شده بود که برخی ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد پاداش پایان خدمت می‌گرفتند ولی برخی دیگر فقط ۴۰ میلیون دریافت می‌کردند و اکنون نیز عده‌ای پشت در مانده و هنوز پاداشی دریافت نکرده‌اند.

رفتن به نوارابزار