عرضه و خرید و فروش داروهای قاچاق و یا تاریخ منقضی در داروخانه ها و نگهداری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها

فروش و نگه‌داری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها

جعفری دولت‌آبادی

درباره مشکلات حوزه دارو و فروش و نگهداری داروهای مخدر و مکمل‌های مضر در عطاری‌ها و عرضه و توزیع غیرقانونی داروهای شبه مخدر دولتی که می‌بایست صرفاً از طریق مراکز درمانی ترک اعتیاد عرضه شود،

از مشکلات استان تهران در حوزه دارو، مواردی چون عرضه و خرید و فروش داروهای قاچاق و یا تاریخ منقضی و عرضه داروها و مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌های بدن‌سازی بدون نظارت قانونی را مورد توجه قرار داد.

رفتن به نوارابزار