مؤسسه حقوقی ماندگاران مالکیت صنعتی و فکری بیش از ۲۳۰ پرونده موفق

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل نموده و بالغ بر ۲۳۰ پرونده موفق در سابقه کاری خود دارند.
مالکیت صنعتی و فکری
• نمایندگی فروش و توزیع انحصاری و غیر انحصاری کالا و خدمات در کشور
• سرمایه گذاری شرکت های خارجی فاینانس (Finance)
• تنظیم قراردادهای تجارت خارجی
• ثبت و انتقال علائم تجاری
• انتقال تکنولوژی(Transfer Technology)
• لایسنسینگ (Licensing)
• بیع متقابل (Bay Back)
• فرانشیز (Franchise)
• حق اختراع (Patent)
• و دیگر امور مرتبط با مالکیت صنعتی و معنوی (Trad Mark & Trad NAME)
آگاهی به حقوق مالکیت فکری پیش‌نیاز ورود نوآوران، طراحان و هنرمندان به صنعت و تجارت است.
ما به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و مخترعان، طراحان و صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کنیم‌ تا به حقوق مادی و معنوی خود آگاه شوند و از آنها حفاظت کنند تا بتوانند آنها را به دارایی و ثروت تبدیل کنند.
امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث ازطریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری و موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملی و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود.
اولین قانون در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی “قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۰۴ و نظامنامه آن” بود، بدنبال آن “قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی مربوط”به تصویب رسید و بالاخره با تصویب قوانین و مقررات اخیر که با همکاری همه دستگاههای ذیربط بالاخص مجلس محترم شورای اسلامی و قوه قضائیه به تصویب رسیده است مقررات مربوط به مالکیت صنعتی توسعه کمی و کیفی یافته و علاوه بر پیش بینی ثبت و حمایت از مقولات جدید مالکیت صنعتی استانداردهای بین المللی مربوط بالاخص معاهده تریپس نیز در آن رعایت گردیده است.
زیرساختهای حقوقی ایجاد شده ازنظر توسعه کمی و کیفی خدمات ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی طی سالهای اخیر:
۱- تصویب قانـــون حمایت از نشانه های جغرافیایــــی کالا (مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳) و آئین نامه مربوط (مصوب ۱۳۸۴)
۲- تصویب قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی (مصوب ۱۳۸۶) و آئین نامه اجرائی مربوط (مصوب سال ۱۳۸۷)
در بعد بین المللی (الحاق به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی):
۱٫ الحاق ایران به کنوانسیون پاریس (مصوب ۳۸/۹/۲۴)
۲٫ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس (۷۷/۸/۱۷)
۳٫ الـــحاق به کنوانسیـــون مؤسس سازمان جهانــــی مالکیت معنوی” WIPO” (مصوب ۸۰/۷/۴ )
۴٫ الحــاق به موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائــم تجارتی (مصوب ۸۲/۱۱/۲۵)
۵٫ الحاق به موافقتنامه مادرید بمنظور جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی مبدأ (مصوب ۸۲/۱۱/۲۵)
۶٫ الحــاق به موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمــایت بین المللی از اسامی مبدأ (مصوب ۸۳/۱۱/۲۳)
۷٫ تصویب اجازه الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع PCT (مصوب سال ۱۳۸۶)
مصادیق حقوق مالکیت معنوی
یکی از اهداف مهم سازمان جهانی مالکیت معنوی، پیشبرد و ارتقاء حقوق مالکیت معنوی در جهان است.
باتوجه به کنوانسیون تأسیس سازمان جهـــانی مالکیت معنوی، حقــــوق مالکیت معنوی شامل حقوق
موارد زیر می باشد:
۱٫ آثار ادبی، هنری و علمی
۲٫ نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیویی
۳٫ اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان
۴٫ کشفیات علمی
۵٫ طراحی های صنعتی
۶٫ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام های تجاری و عناوین
۷٫ حمایت در برابر رقابت نامطلوب
۸٫ و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد

حق اختراع
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.
اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:
الف ـ کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.
ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.
ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.
این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی‌شود.
دـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.
درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و ـ اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.
علامت تجاری
علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.
طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.
مزایای ثبت علائم تجاری :
تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

رفتن به نوارابزار