صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و شش و بیست و هفت هیات مدیره دوره ۲۹

به تاریخ های ۹۵/۶/۲ و ۹۵/۶/۷ …

بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نه در ساعت ۹/۱۵ روز سه شنبه دوم شهریور ۹۵ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم صورت جلسه ۱۲/۰۵/۹۵ قرائت و تصویب گردید.

سپس نطق قبل از دستور اعضا ایراد شد.

آقای جندقی: ما هر هقته جلسه کمیسیون ساختمان را تشکیل می دهیم. آقای دکتر آقایی با شهردار منطقه راجع به ساختمان باشگاه صحبت کرده اند آنها گفته اند نقشه را بدهید که خبر بسیار خوبی است. فردا صبح ساعت ۸ هم با آقای مهندس معزی جلسه داریم.

آقای غفاری: گزارش مالیات ۹۱ تا ۹۳ چون نیاز به قرائت دارد، یکشنبه مطرح می کنیم.

دکتر آقایی: برای ۷ طبقه به ما پروانه می دهند و پیشنهاد این است که یکی از دو طبقه پارکینگ را تبدیل به سالن کنیم برای برگزاری جلسات. جلسه برگزار شده با شهردار با کمک آقای علی صابری انجام شد که از ایشان تشکر می کنم.

دکتر کامیار: در جلسه آخر قبل از تعطیلات که من غایب بودم تصمیمی گرفته شد که روشی تبعیض آمیز بود: انتخاب ۴ عضو و دبیر برای کمیسیون نظارت.

آقای جندقی: اخطار آئین نامه ای دارم: کسانی که در جلسه هیأت مدیره نبوده اند باید به تصمیمات اخذ شده احترام بگذارند.

آقای طالع: متقاضیان ورود به کانون (که هنوز در امتحان شرکت نکرده اند) (در اعتراض به تعیین سهمیه ۶۰۰ نفری برای آزمون) تجمع کرده بودند و گویا قرار است امروز هم تجمع کنند و از قوه قضائیه استمداد خواسته اند!

آقای جندقی: ما مسئول بی برنامه گی های وزارت علوم و آموزش عالی نیستیم. وکالت را اجباری کنند یا از تعداد دانشجویان کم کنند.

دکتر حسین آبادی: خود قوه قضائیه با تعداد بیش از ۶۰۰ نفر موافقت نکرده است.

سپس جلسه وارد دستور شد.

دستور اول : ضرورت ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای صدور پروانه

دکتر حسین آبادی: در جلسه قبل در این مورد تصمیم گرفته شد که اگر تا یک ماه پس از ثبت نام چنین مدرکی ارائه دهند قابل قبول باشد که ظاهراً با آنچه در اسکودا تصمیم گرفته شده مخالفت داشته است. آقای دکتر آقایی از شورای اجرایی و اتحادیه گزارشی بدهند.

دکتر آقایی: بحث های زیادی در این خصوص در شورای اجرایی مطرح شد و به علاوه سازمان سنجشمی گوید ما نمی توانیم چنین کاری را بکنیم که این باعث می شود که دو نوع ثبت نام شود و تالی فاسد ایجاد می شود.

آقای جندقی: این پیشنهاد کانون مرکز بود که هنگام ثبت نام معافیت یا پایان خدمت را ارائه بدهند. خواهش می کنم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجب تشتت آرا در اتحادیه نشود.

دکتر حسین آبادی: تشکر از آقای مصباح که درطول مدت تعطیلات تمام مسایل کانون را رسیدگی کرده اند.

آقای مصباح: نظر اتحادیه فقط از این بابت است که رویه ای که بین کانون های وکلا برقرار شده بهم می خورد. رأی مربوط به عدم انجام خدمت نظام وظیفه را قرائت می کنم که تصمیم هیأت مدیره مرکز در مورد یکی از داوطلبان را موافق با قانون تشخیص داده و اعتراض متقاضی را رد کرده است. لذا تصمیم ما درست و قانونیبوده و چه بسا که بهتر بود سایر کانون ها را با خودمان موافق می کردیم. این تصمیم در جهت حمایت از داوطلبان است.

دکتر آقایی: پس از آزمون ممکن است اعتراضات زیاد شود و دردسر جدیدی برای کانون ایجاد خواهد شد.

در مورد این موضوع رأی گیری شد و تصویب شد که اجرای این مصوبه به بعد موکول شود و فعلاً طبق تصمیم قبلی عمل شود.

آقای کمیلی: قرار بود در همین دستور جلسهدر مورد سرباز نخبه ها هم تصمیم گیری شود. اخیراً نظام وظیفه نامه ای نوشته به اتحادیه که صرف گرفتن مدال و … باعث معافیت از خدمت نبودهو در هر حال داشتن چنین کارتی الزامی است. ستاد امور نخبگان در نیروهای مسلح وجود دارد که فقط برای استخدام هیأت علمی به آنها امتیاز می دهد. حدود ۱۰ نفر سرباز نخبه داریم.

دکتر حسین آبادی: لطفاً آقای دکتر آقایی این مطلب را در شورای اجرایی مطرح کنند چون مبتلا به کانون های دیگر هم هست.

(آقای دکتر پورنوری در ساعت ۱۱ از جلسه خارج شدند. دکتر پاسبان در ساعت ۱۱/۱۰ جهت شرکت در جلسه اتحادیه از جلسه خارج شدند و آقای دکتر مالکی در ساعت ۱۱/۱۵ به جلسه وارد شدند)

جلسه در ساعت ۱۳/۳۰ خاتمه یافت.

بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم در رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۰۷/۰۶/۹۵  تشکیل شد.

در ابتدا پس از قرائت آیاتی از کلام اله مجید صورت جلسه ۰۲/۰۶/۹۵ قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور

دکتر حسین آبادی: در مورد مالیات جلسه ای داشتیم. الان موضوع خیلی حساس است و بدهی ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی برای سال ۹۱ و ۹۲ مطرح است و باید به نحوی قضیه مالیاتها را حل کنیم. قرار بود بازرس هیأت مدیره آقای غفاری گزارشی در این مورد بدهند. هیأت مدیره و وکلا باید در جریان باشند.

آقای غفاری: گزارش تهیه شده را قرائت نمودند که پیوست صورتجلسه است.

آقای جندقی: ضمن تشکر از آقای غفاری انتقادی دارم چرا آقای علیدادی و حسینی که مستخدم و کارمند این کانون هستند را به عنوان اشخاصی که به آنها ابلاغ شده بایددر نظر بگیرند. این امر باید به رئیس کانون ابلاغ می گردید. ضمناً چرا شما به هزینه خود حسابرس تعیین کرده اید. این کار باید از سوی هیأت مدیره انجام می شد. مجدداً از زحمات شما تشکر می کنم.

دکتر حسین آبادی: ایراد اول که فرمودید در اعتراضی که داده ایم منظور شده است. در مورد تنظیم اظهارنامه سال ۹۴ سعی کردیم مشکلی ایجاد نشود و با حضور خانم لطفی و آقای سنجری به نحو مناسب تنظیم گردید. آقای غفاری هم مرا در جریان گذاشته و شخصی را هم که آقای غفاری معرفی کردند ملاقات کردم و خواهش می کنم هزینه ایشان را بفرمائید تا تقدیم شود.

آقای سردارزاده: ضمن تشکر از دوستان از دیشب گفته شده که گزارش بازرس قرائت می شود. ولی مطرح نشود بهتر است. موضوع لایحه جامع را هم باید مدنظر داشته باشیم چون بسیار مهم است. از اشخاصی که در برخی ارگانهای کانون بوده اند و حال انتخاب نشده اند باید به نحوی تشکر شود.

دکتر مالکی: ضمن تشکر از زحماتی که دوستان در مورد مالیات در این دو ماهه کشیده اند، بهتر است آقای دکتر نجفی توانا و محمدنبی هم که نوک حمله بودند حضور می داشتند که پاسخ بدهند. منشأ این موضوع دو ابلاغ به آقای علیدادی و آقای حسینی بوده است و اصولاً برای اشخاص حقوقی باید ابلاغ در محل اقامتگاه آن شخص حقوقی صورت بگیرد وگرنه هیچ اثری ندارد. اما باید مشخص شود که آیا این دو نفر خودسرانه رفته اند؟ نکته دیگر این که ما تنها کانونی بودیم که شناسه را به نحوی گرفتیم که به عنوان شرکت هم تلقی نشود. به علاوه چرا گزارش به این مهمی نباید توسط هر دو بازرس تهیه می شد. همچنین آیا با دو نفر فوق الذکر رئیس و نایب رئیس سابق مذاکره شده است یا خیر؟ که چیزی در این زمینه در گزارش نیامده بود.

دکتر حسین آبادی: اوجب واجبات حل اینموضوع برای آینده است.

دکتر کامیار: بررسی گزارش باید با حضور دکتر نجفی توانا و آقای محمدنبی در دستور گذارده شود.

دکتر کوشا: در ارتباط با دادگستری استان تهران یکبار نزد آقای اسماعیلی و سپس با حفاظت جلسه ای داشتیم قرار شد که هیأتی از آنجا بیایند. اگر تمایل دارید زمان آن را مشخص کنید. در مورد ورود وکلا به مجتمع های قضایی تصمیماتی گرفته شد و خلاصه باید ارتباطی برقرار باشد که جو حاکم تلطیف شود. و مسایل کانون را به خود کانون واگذار کنند.

دکتر حسین آبادی: در یکی از روزهایی که جلسه هیأت مدیره داریم، جلسه را زودتر تمام می کنیم و از ایشان دعوت بفرمایید.

دکتر آذربایجانی: با تشکر از آقای غفاری باید بگویم که در دوره های قبل بازرس چندان وظیفه خود را انجام نمی داد ولی ایشان در این خصوص زحمت زیادی کشیدند. خواهش من این است که قدری منصفانه با این مطلب مواجه شویم. اما نکته ای که دکتر مالکی گفتند یعنی حضور دکتر نجفی توانا و آقای محمدنبی مهم است که این گزارش به ایشان ابلاغ شود از این دو نفر باید خواسته شود که کتباً مطلب را پاسخ دهند. تشخیص مالیات برای سال ۹۱ و ۹۲ پایه ای برای مالیات ما در سال های آینده خواهد شد.

دکتر مالکی: عملکرد بازرسین دوره قبل را هم ملاحظه بفرمایید.

آقای غفاری: هیچ تحلیلی در این گزارش نیست فقط اتفاقاتی که افتاده را در گزارش آورده ام. نوک حمله ای وجود نداشته است. شخصاً معتقدم برای جلوگیری از شایعات این گزارش منعکس شود تا جلوی شایعات گرفته شود.

آقای کمیلی: کانون در سال های قبل مشاور مالیاتی داشته که به او حقوق پرداخت می شد. نقش این مشاور مالیاتی چه بوده است؟ (دکتر آذربایجانی ۲ نفر بوده اند) کارمند کانون هم که سرخود به اداره دارایی نمی رود که بگوید برگ تشخیص را به من بدهید قطعاً طی نامه ای معرفی شده که اگر چنین نامه ای از سوی مدیرداخلی صادر شده باید رئیس یا نایب رئیس را در جریان می گذاشت و این که در ۳۱/۰۳/۹۳ صورتجلسه شده که از دارایی آمده اند و مدارک خواسته اند ولی به آنها داده نشده نیز نکته مهمی است. باید جلوی دخالت کسانی که بی جهت دخالت می کنند گرفته شود.

سپس جلسه علنی شد و عده ای از همکاران وارد شدند.

جلسه وارد دستور می شود: درخواست تعدادی از اعضای کمیسیون وکالت های تسخیری

دکتر حسین آبادی: در خصوص انتخاب دبیران کمیسیون تسخیری بعد از اینکه دبیر قبلی کمیسیون تسخیری درخواست تعویق جلسه می نماید و نایب رئیس آن را اعلام می کند، اما جلسه تشکیل می شود و اعضاء، دبیر دوره جدید را تعیین می کنند، خلاصه آنکه علیرغم تأکید بر عدم تشکیل جلسه آن جلسه تشکیل می شود.اگر قرار باشد نایب رئیس درخواست تعویق جلسه را بنماید و به آن توجه نشود، کمی کارها درست پیش نمی رود.الان درخواست شده انتخابات مجدد برگزار شود. (به درخواست دبیر قبلی)

آقای علی یاراحمدی (از اعضای کمیسیون تسخیری) که نامه ای در این خصوص مرقوم نموده اند توضیحاتی در مورد موضوع دادند.

دکتر حسین آبادی: تاریخ نامه دکتر آذربایجانی ۲۰/۰۵/۹۵ است (مبنی بر تعویق جلسه). ولی در کمیسیون انتخابات انجام شده است.

دکتر مالکی: در نامه دکتر آذربایجانی عنوان شده که به علت اینکه عده ای در مسافرت هستند به تأخیر بیفتد. در حالی که نایب رئیس معمولاً برای جلسه اول دخالت می کند. این ها تشکیل جلسه داده اند و انتخابات هم انجام داده اند. تقاضا دارم از دستور جلسه خارج شود.

آقای غفاری: من هم عقیده دارم که موضوع از دستور جلسه خارج شود.

رأی گیری شد و موضوع از دستور جلسه خارج شد و در واقع انتخابات کمیسیون تسخیری به قوت خود باقی است.

دکتر حسین آبادی: نامه ای با امضای سه نفر آمده مبنی بر تعیین جایگزین برای کمیسیون طرح و برنامه. اجازه بفرمایید موارد اینگونه را در یک جلسه تصمیم بگیریم.

در ساعت ۱۲/۳۰ جلسه خاتمه یافت.

 

رفتن به نوارابزار