صداوسیما به وکلا فرصت اعاده حیثیت بدهد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
صداوسیما به وکلا فرصت اعاده حیثیت بدهد
سخنگوی قوه قضاییه در یکی از برنامه های صداوسیما با توضیح علل اطاله دادرسی، نقش وکلا را در پیدایی چنین امری موثر دانست.
سخنگوی قوه قضاییه در یکی از برنامه های صداوسیما با توضیح علل اطاله دادرسی، نقش وکلا را در پیدایی چنین امری موثر دانست. این سخنان باعث شد تا دکتر«جلیل مالکی» ضمن انتقاد به موضع سخنگوی قوه قضاییه، درخواست فرصت پاسخگویی در صداوسیما را مطرح کند. او در این خصوص به «قانون» گفت: «معاون اول قوه‌قضاییه، بدون ذکر نام افراد مشخص، وکلای دادگستری را افرادی نامید که دروغ می‌گویند و با اقدامات ایذایی خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند».
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد:« این اولین بار نیست که مقامات قضایی از تریبون‌ رسمی، برخی اتهامات ناروا را به قشر فرهیخته وکلای دادگستری نسبت می‌دهند و متاسفانه هربار با سکوت کانون‌های وکلای دادگستری و مراجع نظارتی رسمی کشور مواجه می‌شوند. همین سکوت باعث شده است که برخی افراد بی‌مهابا و بدون ترس از پیگرد قانونی، دوباره اتهامات ناروایی را به جامعه وکالت نسبت ‌دهند».
این حقوقدان این‌گونه اظهارات را مصداق بارز تشویش اذهان عمومی مطرح کرد و افزود:« این اتهامات در شرایطی مطرح می‌شود که کانون وکلا بارها از مقامات قوه قضاییه خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی وکلای دادگستری، مراتب را باذکر نام به دادسرای کانون وکلا اعلام کنند». او بیان کرد: «متاسفانه سخنگوی قوه قضاییه که خود باید پاسدار قوانین موضوعه کشور باشد، بدون توجه به قانون استقلال کانون‌های وکلا و آیین نامه اجرایی آن که مقامات قضایی را موظف به گزارش تخلفات وکلا به دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا کرده است، بدون ذکر نام و مصداق خاص، شخصیت حقوقی نهادوکالت را مورد اتهام ناروا قرار می‌دهد که موجب تشویش اذهان بینندگان این رسانه دریک برنامه پرمخاطب می‌شود».
مالکی تاکید کرد: «انتظار می‌رود رییس قوه قضاییه جلوی تکرار چنین اتهامات ناروایی به نهاد وکالت را بگیرد وکانون‌های وکلا نیز به‌عنوان نماینده این قشر فرهیخته نسبت به تظلم‌خواهی در مراجع قضایی اقدام و از صداوسیما نیز درخواست کنند وقت مناسبی درهمان برنامه جهت اعاده حیثیت از آحاد قشر وکلا راکه بارسنگین دفاع از حقوق مردم در محاکم بر دوش آنهاست، به مدیران کانون‌های وکلا بدهد».

رفتن به نوارابزار