صادرات چاقو دیگر نیازی به مجوز ندارد

صادرات چاقو دیگر نیازی به مجوز ندارد

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: سال‌های گذشته صادرات چاقو و صنایع زیرمجموعه آن ممانعت قانونی نداشت، اما نیازمند دریافت مجوزها و انجام تشریفاتی از سوی وزارت دفاع برای انجام صادرات بود، اما هم‌اکنون با تصویب قانونی توسط هیئت دولت، نیاز به دریافت هرگونه مجوز برای صادرات چاقو برداشته شد.

 حمید احمدی اظهار کرد: با وجود برداشته شدن مجوزها، اما هم‌اکنون طی چند ماه گذشته فقط یک فرد برای صادرات چاقو به گمرک استان مراجعه کرده است.

وی افزود: متأسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت تجار فرش و چاقوی استان، با توجه به قطب تولید چاقو بودن و فرش در کشور، استقبال خوبی برای صادرات این دو محصول از گمرک استان زنجان به عمل نیامده است.

احمدی خاطرنشان کرد: در گذشته دغدغه استان صادرات فرش دستباف و چاقو از گمرک خود استان زنجان بود که در دوره فعالیت دولت دوازدهم تمهیداتی اخذ شده تا فرش دستباف و چاقو از گمرک استان زنجان صادر شود.

مدیرکل گمرک استان زنجان یادآور شد: خوشبختانه در استان زنجان زیرساخت لازم برای صادرات فرش دستباف و چاقو فراهم ‌شده و تجار باید از این فرصت مهم استقبال کنند.

وی تصریح کرد: اداره‌کل گمرک استان زنجان به دنبال آن است که حداکثر تسهیلات را در اختیار صادرکنندگانی که کالاهای خود را از طریق این گمرک اظهار می‌کند، ارائه کند به طوری که گمرک زنجان در حوزه صادراتی، بسته‌های حمایتی دارد که این بسته‌ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد. همچنین گمرک خدمات شبانه‌روزی از جمله ارزیابی کالا در محل را به صادرکنندگان از گمرک زنجان، ارائه می‌کند.

رفتن به نوارابزار