شهردار تهران باید در دادگاه حاضر و پاسخگوی اتهاماتی که به ناجا زده است باشد.

در طول یک هفته گذشته رایزنی‌ها و فشارهای بسیاری علیه قوه قضائیه صورت گرفته تا دادگاه شهردار تهران برگزار نشود.دفتر رئیس‌جمهور نقش بسیار پررنگی را در رایزنی با قوه قضائیه و فشار به قوه برای منتفی کردن دادگاه داشته است اما علی‌رغم این رایزنی‌ها و فشارها دادگاه منتفی نشده است.
دادگاه محمدعلی نجفی چهارشنبه ۱۰ صبح به ریاست قاضی علیزاده برگزار خواهد شد. شهردار تهران فردا باید در دادگاه حاضرشده و پاسخگوی اتهاماتی که به ناجا زده است باشد.
رفتن به نوارابزار