سقوط هواپیما در یاسوج و انتقال پیکر جانباختگان بصورت هوایی میسر نیست

با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه هنوز امکان انتقال هوایی پیکر جانباختگان فراهم نشده است.

امدادگران برای انتقال زمینی به محل اعزام شده‌اند

شرایط انتقال زمینی سخت است ولی تلاش می‌کنیم تا قبل از تاریک شدن هوا انتقال انجام شود.

در حال حاضر، تکاوران ارتش برخی پیکرها را به سمت پایین حمل می‌کنند.

رفتن به نوارابزار