سرقت، ضرب و شتم عمدی، توهین و تصادفات بیشترین جرائم

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به بیش از هزار و ۹۸۰ عنوان جرم در کشور اشاره کرد و گفت: سرقت، ضرب و شتم عمدی، توهین و تصادفات در به ترتیب بیشترین جرائم را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اینکه تصادفات جاده سرقت، ضرب و شتم عمدی، توهین و تصادفات بیشترین جرائمیکی از عواملی است که جرائم را در کشور زیاد کرده است گفت: عامل ۳۶ درصد تصادفات جاده ها هستند که باید برای رفع نقاط حادثه خیر بیشتر تلاش کنند.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به ۳ هزار و ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور طرح هم پایه جاده در این مکانها اجرا می شود که راننده ۲۰۰ متر مانده به این نقاط با هشدار صوتی از حادثه خیر بودن مسیر آگاه می شود.

ساوری با بیان اینکه ۱۹ میلیون بد مسکن و ۱۱ و نیم میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم گفت: فقر و بیکاری و سیاسیت های غلط سبب شکل گیری حاشیه نشینی شده که باید از گسترش این پدیده جلوگیری کرد.

پرویزی استاندار هم با اشاره به قانون منع تغییر کاربری اراضی گفت: این قانون برای شمال کشور وضع شده که متاسفانه در زمین های خراسان جنوبی نیز این قانون اجرا می شود که باید از این سختگیری برای روستائیان پرهیز و با سودجویان برخورد کرد.

صیفی رئیس کل دادگستری استان هم بافت های ناکارامد شهری را کانون وقوع جرم دانست و گفت: با ساخت و سازهای غیرمجاز باید در همان ابتدا برخورد کرد.

همچنین امروز مرکز مهر خانواده در خانه محله بلوار شعبانیه بیرجند افتتاح شد.

رفتن به نوارابزار