سخنگوی دولت احمدی‌نژاد “تحلیف روحانى” را مخدوش دانست!

غلامحسین الهام، از حقوقدانان سابق شورای نگهبان و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد مراسم تحلیف امروز رئیس‌جمهور را مخدوش دانست؛ چراکه فقهای شورای نگهبان در مراسم حاضر نبودند. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشکیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌کند. براى اعتبار شکلى این سوگند دو نکته باید مراعت شود: یکم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان و دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان.

از فقهاى شورا فقط آیت‌الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده‌اند) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد. البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد. اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على‌القاعده مخدوش است و با رویه عملى، که نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است.
منبع: کانال فرید مدرسى

رفتن به نوارابزار