روایت باهنر در مورد درویش ها و ناامنی در پاسداران تهران

ناامنی اخیر در پاسداران برخی رسانه‌ها از واژه دراویش استفاده کردند در حالی که دراویش شعب زیادی دارند و با هم اختلاف نیز دارند و بهتر است به جای استفاده از واژه دراویش، از واژه دواعیش استفاده کنیم.

رفتن به نوارابزار