دعاوی ملکی | مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت طرح دعاوی ۴۷۰ پرونده موفق

گروه وکلای مجرب و متخصص مؤسسه حقوقی ماندگاران عدالت به صورت تخصصی و حرفه ای اقدام به طرح دعاوی ذیل نموده و بالغ بر ۴۷۰ پرونده موفق در سابقه کاری خود دارند.

دعاوی ملکی

 • فسخ عقود و معاملات
 • خلع ید و قلع و قمع بنا
 • ابطال وقفیت و وقفنامه
 • افراز و فروش املاک مشاعی
 • اخذ پایان کار، تفکیک و تقسیم
 • ابطال اسناد مالکیت صادره من غیر حق
 • تنظیم مبایعنامه و صلح نامه و شرکت نامه
 • الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
 • ابطال و نقض رأی موات صادره از سازمان مسکن و شهرسازی
 • اعمال مواد ۶ و ۸ قانون مسکن و شهرسازی و اخذ حقوق مالکان
 • ابطال و نقض رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع راجع به تشخیص ملی بودن اراضی

برخی از دعاوی ملکی عبارتند از :

خلع ید و قلع و قمع بنا

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود. به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید، از رفع ید از آن خودداری می ورزد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید.

دعوای قلع و قمع، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح‌ در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف مطرح می‌شود، البته باید گفت، طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست، بلکه این دعوا را می‌توان در حکم یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح می‌شود، نظریات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که در این‌ گونه موارد، قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید است و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به‌ عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود.

قلع و قمع با تخریب تفاوت دارد. تخریب به معنای ویران کردن، انهدام و خراب‌کاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و سوءنیت دارد، در حالی که در قلع و قمع، حالت روانی منفی وجود ندارد.

رفتن به نوارابزار